Checkmate: Chess Master Skripchenko Moves to Poker Felt